Jobmonitor. Search results for Fundació Intermedia

12 Jobs found

Used filters:
 • Fundació Intermediax
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Fundació Intermedia in Uña
  21.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  CERQUEM MONITOR/A DE MENJADOR PER A UNA ESCOLA DE VALLCARCA, GRàCIA. S'OFEREIX: - JORNADA PARCIAL MATÍ: 13H SETMANALS - CONTRACTE INDEFINIT - RANG SALARIAL: 300¤-500¤ BRUTS/MENSUALS - INCORPORACIÓ INMEDIATA Datos de contacto: CÓDIGO DE OFERTA: 092023000633 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa ( ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:06032903) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Fundació Intermedia in Les
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  Les funcions del Tècnic/a d'Orientació Laboral seran: Difusió del programa, captació i conformació del grup de persones en situació d'atur susceptibles de ser atesos al programa en el punt d'actuació. Tasques d'informació, orientació i acompanyament en el procés formatiu i d'inserció del col.lectiu atès. Atenció individual, grupal i dinamització de grups i tècniques d'acció tutorial. Diagnòstic psicosocial, definició del pla d'acció, programació d'accions definint accions i temporalitzacions, elaboració d'informes i control documental. Requisitos:Experiencia 1 años. Valorable: coneixement d'aplicatius i programes específics del sector de la inserció sociolaboral. , DIPLOMATURA O INGENIERÍA TÉCNICA , licenciatura o ingeniería - psicología Condiciones laborales:Contrato laboral indefinido , ...

 • Company Fundació Intermedia in Uña
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  LA FEDAIA ÉS LA FEDERACIÓ QUE AGRUPA, A CATALUNYA, EL CONJUNT D?ENTITATS QUE TREBALLEN AMB LA INFàNCIA, ADOLESCèNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES MÉS VULNERABLES. FORMADA PER 102 ENTITATS ? ASSOCIACIONS, COOPERATIVES D?INICIATIVA SOCIAL I FUNDACIONS ? ATENEN MÉS DE 310.000 INFANTS I ADOLESCENTS I DE 90.000 FAMÍLIES A TRAVÉS DE SERVEIS EN L?àMBIT DE L?ACCIÓ SOCIAL. Datos de contacto: CÓDIGO DE OFERTA: 092023001198 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa ( ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:06033317) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él..Para acceder al detalle de la oferta...

 • Company Fundació Intermedia in Barcelona
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  El projecte consisteix en l’acompanyament formatiu, laboral i vital a persones joves en situació de risc o problemes de salut mental per tal d’assolir la seva autonomia personal. Es busca incorporar una persona que pugui coordinar les diferents accions de difusió, sensibilització i acompanyament, així com la resta d’actuacions del projecte. Es valora molt positivament el coneixement i l’expertesa en entitats, organitzacions i recursos socials dels districtes de Ciutat Vella i l’Eixample. Requisitos:Experiencia 1 años. Amb experiència mínima de 6 mesos en l’àmbit del projecte; especialment en projectes juvenils • Coneixement del territori de Ciutat Vella i l’Eixample a nivell d’entitats, organitzacions i recursos en l’àmbit social i de salut mental • Experiència en el treball amb programes ...

 • Company Fundació Intermedia in Les
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  Cerquem un/a orientador/a laboral on faria la gestió de persones amb risc d'exclusió social per la provincia de Tarragona zona Camp Clar. Per participar en el procés de selecció els/les candidats/es, hauran de disposar de: - Titulació universitària: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia. - Català i castellà: parlat i escrit correctament. - Valorable experiència en les tasques descrites d'orientació laboral i amb col.lectiu en risc d'exclusió social. - Disponibilitat per incorporació Gener de 2023. Condicions laborals: - Lloc de treball: Camp Clar - Contracte: Fix-discontinuu - Horari: 2 matins i 5 tardes ( Sortida a les 21.30h) - Rang salarial: 2.000-2.200€ bruts x 12 pagues. Requisitos:Experiencia 3 años. - Valorable experiència en les tasques descrites d'orientació laboral i amb col.lect...

 • Company Fundació Intermedia in Barcelona
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  El projecte consisteix en l’acompanyament formatiu, laboral i vital a persones joves en situació de risc o problemes de salut mental per tal d’assolir la seva autonomia personal. Es busca incorporar una persona responsable de la prospecció d’empreses amb ESS, cooperatives i altres organitzacions en el territori de Ciutat Vella i l’Eixample, així com la definició i acompanyament de les persones joves en itineraris laborals. Requisitos:Experiencia 1 años. Requisits • Titulació universitària en l’àmbit social o similar • Coneixement del teixit empresarial del territori de Ciutat Vella i l’Eixample, en especial d’empreses que treballen amb ESS, RSC o altres similars • Coneixements en orientació laboral • Experiència en el treball amb programes d’ocupació o formació • Experiència en l’acompanya...

 • Company Fundació Intermedia in Cervera
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  LES FUNCIONS DEL TèCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL SERAN: TASQUES D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS FORMATIU I D'INSERCIÓ DEL COL.LECTIU ATèS. ATENCIÓ INDIVIDUAL, ACCIONS TUTORIALS I DINAMITZACIÓ DE GRUPS. ACOMPANYAMENT EN EL TREBALL DEL PLA D'ACCIÓ. ELABORACIÓ D'INFORMES I CONTROL DOCUMENTAL. Datos de contacto: CÓDIGO DE OFERTA: 092023001316 La inscripción a esta oferta se efectúa a través del portal Feina Activa ( ), donde encontrará más información sobre los detalles del puesto de trabajo. Puede acceder a la oferta indicando la referencia (Referencia número:06033380) en la búsqueda avanzada de Feina Activa. Para optar a las ofertas de este portal, se precisa una inscripción previa en él..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Fundació Intermedia in Granollers
  20.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  ERQUEM UN/A TèCNIC/A D'ORIENTACIÓ PER LA ZONA DEL VALLèS ORIENTAL AMB LLOC DE FEINA A GRANOLLERS QUE REALITZI LES FUNCIONS D'ACOMPANYAMENT A COL·LECTIU JOVE DE LA ZONA. EL SERVEI LABORAL DE L?OFICINA JOVE DEL VALLèS ORIENTAL TÉ COM A OBJECTIU FACILITAR L?ACCÉS DE LES PERSONES JOVES (POBLACIÓ DE 16 A 34 ANYS) AL MÓN DEL TREBALL, ACONSEGUIR LA SEVA INSERCIÓ LABORAL I VETLLAR PER LA MILLORA DE LA SEVA OCUPABILITAT A L?àMBIT LABORAL. S'OFEREIX: JORNADA COMPLETA TORN PARTIT: 38,5H SETMANALS CONTRACTE: INDEFINIT SOU: 1719,94¤ BRUTS PER 12 PAGUES LLOC DE TREBALL: GRANOLLERS, I DESPLAçAMENTS A LA LLAGOSTA, LA GARRIGA, CALDES I ALTRES MUNICIPIS DEL VALLÉS ORIENTAL EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA. PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ ELS/LES CANDIDATS/ES, HAURAN DE DISPOSAR DE: - TITULACIÓ UNIVERSIT...

 • Company Fundació Intermedia in Barcelona
  19.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  CERQUEM UN TèCNIC/A EN INTERMEDIACIÓ LABORAL PER L?EXECUCIÓ DE PROGRAMES D'ORIENTACIÓ DELS PUNTS D'ACTUACIÓ DE GIRONA AMB DESPLAçAMENTS PUNTUALS A FIGUERES. LA PERSONA SELECCIONADA S?ENCARREGARà DE REALITZAR LES SEGüENTS FUNCIONS: PROSPECCIÓ DE TEIXIT EMPRESARIAL, REALITZAR INTERMEDIACIÓ PER PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE PUNTS D'ACTUACIÓ DE BARCELONA , CERCAR ACORDS DE COL·LABORACIÓ I ESTABLIR SINèRGIES AMB LES EMPRESES, INFORMAR SOBRE EL MERCAT LABORAL A LES PERSONES ATESES ALS PROGRAMES, GESTIONAR OFERTES DE FEINA I LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT (ESTABLERTA EN LA GESTIÓ D'OFERTES) I LA TRAMESA DE DADES DE CARàCTER PERSONAL. ESTEM CERCANT 1 PROFESSIONAL AMB CAPACITAT DE COMUNICACIÓ EMPàTICA, CONEIXEMENT DEL SECTOR SOCIAL, I CONCRETAMENT DE PROGRAMES D'ORIENTACIÓ LABORAL, VISI...

 • Company Fundació Intermedia in Barcelona
  19.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  ERQUEM UN/A TèCNIC/A EN INTERMEDIACIÓ LABORAL PER L?EXECUCIÓ DE PROGRAMES D'ORIENTACIÓ DELS PUNTS D'ACTUACIÓ DE TRG. LA PERSONA SELECCIONADA S?ENCARREGARà DE REALITZAR LES SEGüENTS FUNCIONS: PROSPECCIÓ DE TEIXIT EMPRESARIAL, REALITZAR INTERMEDIACIÓ PER PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE PUNTS D'ACTUACIÓ DE BARCELONA , CERCAR ACORDS DE COL·LABORACIÓ I ESTABLIR SINèRGIES AMB LES EMPRESES, INFORMAR SOBRE EL MERCAT LABORAL A LES PERSONES ATESES ALS PROGRAMES, GESTIONAR OFERTES DE FEINA I LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT (ESTABLERTA EN LA GESTIÓ D'OFERTES) I LA TRAMESA DE DADES DE CARàCTER PERSONAL. ESTEM CERCANT 2 PROFESSIONALS AMB CAPACITAT DE COMUNICACIÓ EMPàTICA, CONEIXEMENT DEL SECTOR SOCIAL, I CONCRETAMENT DE PROGRAMES D'ORIENTACIÓ LABORAL, VISIÓ ESTRATèGICA DE DINAMITZACIÓ DE RELACI...

 • Company Fundació Intermedia in Les
  19.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  Cerquem un/a técnic/a d'orientació laboral per Terrassa municipi del Vallés Occidental. Treballarà a una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu. Requisits: - Grau en ciències socials, dret o economia. - Experiència en orientació laboral. - Coneixements del GIA i altres aplicatius del SOC - Desitjable formació en perspectiva de gènere. S’ofereix: - Jornada completa: 38,5h - Contracte: fixe-discontinu - Salari anual brut: 23.766€ - Horari: matins de dilluns a divendres i tres tardes. - Lloc treball: Terrassa - Incorporació Inmediata R...

 • Company Fundació Intermedia in Les
  19.01.2023 Updated on: 27.01.2023

  Cerquem un/a técnic/a d'orientació laboral per Manresa al municipi de Bages. Treballarà a una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions que vivim, a través de promoure processos d’empoderament que permetin a les dones engegar canvis que potencien l’adquisició de poder individual i col·lectiu. Requisits: - Titulació universitària: Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia. - Experiència en programes d’itineraris d’inserció laboral per a persones en risc d’exclusió social. - Experiència en mòduls de tècniques de recerca de feina. - Valorable coneixements/experiència del programa MAIS i del programa de gestió GIA. Oferim: - Jornada laboral de 38,5 hores setmanals - Contracte: Substitució (llarga...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Fundació Intermedia Edit filters