Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

20 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company GAS GIRONA MANTENIMENT, S.A. - in Les
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Tècnic/a prevenció de riscos laboralsBusquem tècnic/a de prevenció de riscos laborals amb experiència en el sector, les principals funcions son: - Control del sistema de gestió de PRL - Realitzar tallers de sensibilització - Investigació d'accidents.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Fundació Intermedia in Les
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Descripció Les funcions del Tècnic/a d'Orientació Laboral seran: Informació, orientació i acompanyament en el procés formatiu i d'inserció del col·lectiu en risc d'exclusió social. Atenció individual, grupal i dinamització de grups i tècniques d'acció tutorial. Diagnòstic psicosocial, definició del pla d'acció, programació d'accions definint accions i temporalitzacions, elaboració d'informes i control documental. Per participar en el procés de selecció els/les candidats/es, hauran de disposar de: Titulació universitària: Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Treball Social o similar. Experiència mínima d'un any en les tasques descrites i amb el col.lectiu a atendre. Valorable:coneixement d'aplicatius i programes específics del sector de la inserció sociolaboral. Condicion...

 • Company Teleféricos y Nieve in Barcelona
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Es busca Tècnic en Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals ó estudiant del màster per a la nostra empresa a Barcelona.S’integrarà en l’equip tècnic/administratiu de l’empresa per tal de seguir els diferents punts: Gestió de la documentació PRL de l’empresa i subcontractes. Gestió de les plataformes PRL dels clients Redacció dels estudis i plans de seguretat i salut dels diferents treballs de l’empresa Contacte amb el Servei de Prevenció aliè Gestió de la formació, visites mèdiques, EPI’s del personal de l’empresa (40 pax) Visites puntuals a obra i altres tasques de caire tècnic.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN in Para
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Formador/a en Prevenció de Riscos LaboralsImpartir formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Baix Ebre in Altes
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Gestió de contractes i nòmines i assessorament en temes laborals- Confecció de nòmines i contractes de treball. - Gestió d'enviament d'assegurances socials (Siltr@) - Tramitació baixes i altes mèdiques (malalties comunes i accidents de treball) - Estudi i sol·licitud de prestacions i pensions als diferents Organismes Públics (prestació naixement de fill, pensió jubilació, capitalització d'atur, etc). - Assessorament a empreses i autònoms en temes laborals..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Nascor Formación SLU in Para
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Busquem docent per donar la formació complementaria corresponent a dues formacions del SOC. Els cursos son de 30h per imaprtir el mòdul de prevenció de riscos laborals (formació de matí i tarda) els dies 9.10,11,14,15 i 16 de Juny de 9:30-14:30h i de 15:00-20:00h. Son dues edicions del Certificat de Profesionalitat de nivell 1 del àmbit de l'Administració i Gestió. La formació es portarà a terme en modalitat aula virtual (videoconferencia) a través d'un campus virtual.Impartir el mòdul complementari corresponent a Prevenció de Riscos laborals..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company SOM Lloret in Uña
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Servei de prevenció aliè de riscos laborals precisa metge per realitzar reconeixements mèdics laborals, en equip amb una DUE. Treball per hores, horari variable segons disponibilitat, remuneració a convenir.Servei de prevenció aliè de riscos laborals precisa metge per realitzar reconeixements mèdics laborals, en equip amb una DUE. Treball per hores, horari variable segons disponibilitat, remuneració a convenir..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company OFICINA DE TREBALL DEL SOC in Les
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Empresa ubicada a Olost (Osona) cerca oficial impressor/a flexogràfic amb experiència utilitzant màquines Comexi F8.Impressió pel procediment de flexografia: - Preparació i ajustament dels elements del procés d'impressió i les matèries primeres necessàries, segons la productivitat i qualitat i intervenció en el procés gràfic. - Programació de les instruccions i els paràmetres de l'equip d'impressió. - Assegurar la posada a punt de la maquinària i els materials necessaris així com muntar i alinear les màquines. - Aplicació del pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company OFICINA DE TREBALL DEL SOC in Para
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Lloc de feina ofert: FORMADOR/A PER IMPARTIR MÒDUL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DINS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE VIGILANT DE SEGURETAT + EXPLOSIUS. Es necessita DOCENT per ha fer classe en un certificat de Professionalitat de Vigilant de Seguretat. REQUISITS: - Tenir el CP3 de Docència de la Formació Professional per a l'ocupació o 600 hores de formació - Titulació en Prevenció de Riscos Laborals de tècnic. Jornada de 30 hores en horari de matins, de 9:00h a 14:00h amb disponibilitat de dilluns a divendres. Els DIES d´IMPARTICIÓ del MÒDUL seran: el 18, 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de juny i l’1 de juliol, en total 8 dies (40 h) en horari de 9:00h a 14:00hImpartir classes de Prevenció de Riscos Laborals en l'aula habilitada per a Certificats de Professionalitat on podrà fer ús d'ordi...

 • Company LÓPEZ NAVAZA Y ASOCIADOS CONSULTORES S.L. in Para
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Gestión de documentación técnica.· Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.· Proponer medidas correctoras.· Otras derivadas del puesto..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company LÓPEZ NAVAZA Y ASOCIADOS CONSULTORES S.L. in Para
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  · Gestión de documentación técnica.· Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.· Proponer medidas correctoras.· Otras derivadas del puesto..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Recogida Extremeña N.F.U., S.L. in Para
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Será la persona encargada de la realización de todas las tareas relativas a la prevención de riesgos laborales / profesionales para las que le habilita su titulación oficial que sean de obligado cumplimiento para la empresa, coordinándose con el servicio de prevención ajeno contratado por la empresa (Quirón Prevención)..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company ISEI in Para
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Docent per formació Básica de Prevenció en Riscs laboralsEs necessita docent (técnic superior en Prevenció de Risc Laborals) per curs de Formació ocupacional. 30 hores en maig i 30 hores en juny.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company LM IDIOMES S.C.P in Lleida
  01.06.2021 Updated on: 03.06.2021

  Centre de formació ubicat a Lleida, necessitem un formador per impartir cursos de Prevenció de Riscos Generals (cursos de carretilles, plataformes elevadores, pont grúa, camió pluma...). Els cursos s'impartiran a Lleida o voltants.Impartir cursos teorico-pràctics dels ambits anteriorment mencionats..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company PREVENACTIVA in Planes
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Técnico/a con las tres especialidades técnicas en PRL para formar parte de nuestro equipo en la zona de Terres de l’Ebre.Titulación de ingeniería o similar. Para desarrollar actividades de prevención de riesgos laborales: planes de prevención y evaluaciones de riesgos, evaluaciones higiénicas, procesos, CAE (supervisión), PEI, actuación práctica en emergencias y simulacros, formación, permisos de trabajo, investigación de accidentes. Gestionar como técnico/a una cartera de cualquier sector empresarial. Dominio en herramientas de ofimática e internet. Carnet conducir y vehículo propio..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company GABINET D'ESTUDIS, FORMACIO I ASSESSORAMENT,SL in Les
  01.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  LA EMPRESA BUSCA PERSONA AMB HABILITATS COMUNICATIVES, PROACTIVA, ORGANITZADA I AMB CAPACITAT PER TREBALLAR EN EQUIP. TRACTE DIRECTE AMB CLIENTSPROMOURE LA PREVENCIO I INTEGRARLA EN L'EMPRESA EN TOTS ELS NIVELLS I ACCIONS IDENTIFICAR ELS RISCOS LABORALS I REVISARLOS PERIODICAMENT REALITZAR AVALUACIONS DE RISCOS GENERALS PROPOSAR MESURES PEL CONTROL I LA REDUCCIO DELS RISCOS REALITZAR ACTIVITATS D'INFORMACIO I FORMACIO BASICA ALS TREBALLADORS GARANTIR QUE S'ACOMPLEIXEN LES NORMATIVES LEGALS I ELS PROCEDIMENTS DE SEGURETAT.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company FABRA FORMACIÓ in Lleida
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  PER A DUR A TERME FORMACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, sector metall, sector construcció, espais confinats, plataforma elevadora, carretó elevador, pont grua, primers auxilis entre altresZona de treball: principalment província de Lleida.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company FABRA FORMACIÓ in Tarragona
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  PER A DUR A TERME FORMACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, sector metall, sector construcció, espais confinats, plataforma elevadora, carretó elevador, pont grua, primers auxilis entre altresZona de treball: província Tarragona.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company FABRA FORMACIÓ in Barcelona
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  PER A DUR A TERME FORMACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, sector metall, sector construcció, espais confinats, plataforma elevadora, carretó elevador, pont grua, primers auxilis entre altresZona de treball: poblacions de la província de Barcelona.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company FABRA FORMACIÓ in Girona
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  PER A DUR A TERME FORMACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, sector metall, sector construcció, espais confinats, plataforma elevadora, carretó elevador, pont grua, primers auxilis entre altresZona de treball: província de Girona.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters