Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

21 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company RANDOM WALK BUSINESS SL in Campo
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Para nuevo proyecto de formación particular en escuela de negocios del centro de Oviedo, buscamos profesores asociados o colaboradores que puedan impartir las materias que se imparten en la Universidad de Oviedo en los grados de ADE y Economía. Pensamos en un perfil que pueda disponer o crear los apuntes, tenga experiencia docente en este campo y domine materias como la macroeconomía, microeconomía, estadística, matemáticas financieras, contabilidad y econometría. Existe disponibilidad horaria, flexibilidad mañana - tarde. Instalaciones de nueva creación a todo lujo en el centro de Oviedo con posibilidad de ampliar la colaboración a otros programas financieros, postgrados y certificaciones financieras y bancarias durante todo el año. Se exige presencia física en Oviedo para impartir las cl...

 • Company AUTOESCUELA TAJO, SL in Para
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Buscamos formador de Francés con experiencia en Comercio Internacional para la impartición del Módulo Formativo MF1010_3 del Certificado de Profesionalidad de Marketing y Compraventa Internacional..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company IDEL, SL in Uña
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Impartición del curso Recepcionista en establecimientos turísticos con una duracion de 105 horas para colectivos en riesgo de exclusión.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Entitat social in Les
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Necessitem persona pel Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia LLar amb persones amb discapacitatPersona que realitzarà l'atenció al domicili i acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Les seves funcions seran les següents: Portar a terme activitats consensuades amb l’equip pel desenvolupament dels PAI Conèixer la situació familiar de cada usuari Conèixer el medi social de cada usuari Vetllar per la promoció personal de l’usuari, recursos socioculturals, de formació, etc Conèixer els recursos per el temps de lleure que s’ajustin a les necessitats de cada usuari Fer el seguiment de l’usuari/a com a persona amb una autonomia i membre d’una comunitat. Buscar la satisfacció de l’usuari en els diferents àmbits de la seva vida quotidiana Intervenció activa e...

 • Company Entitat social in Les
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Necessitem persona pel Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia LLar amb persones amb discapacitatPersona que realitzarà l'atenció al domicili i acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Les seves funcions seran les següents: Portar a terme activitats consensuades amb l’equip pel desenvolupament dels PAI Conèixer la situació familiar de cada usuari Conèixer el medi social de cada usuari Vetllar per la promoció personal de l’usuari, recursos socioculturals, de formació, etc Conèixer els recursos per el temps de lleure que s’ajustin a les necessitats de cada usuari Fer el seguiment de l’usuari/a com a persona amb una autonomia i membre d’una comunitat. Buscar la satisfacció de l’usuari en els diferents àmbits de la seva vida quotidiana Intervenció activa e...

 • Company 2CARE in Les
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Som un Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè que cerquem Tècnics Superiors en PRL que disposin de les 3 especialitats (Higiene Industrial, Ergonomia i psicosociologia aplicada i Seguretat en el treball que busquin feina estable.- Elaboració, desenvolupament i implantació i seguiment de l'avaluació de riscos laborals i planificació preventiva a la empresa. - Elaboració dels documents relatius als requisits legals exigits. - Servei de Formació i informació als treballadors contractats per la empresa. - Servei de seguiment i manteniment periòdic de les activitats preventives. - Anàlisi d'accidents de treball ocorreguts a la empresa. - Elaboració de plans d'emergència..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Teed Distribucions Esportives SL (8CPLUS) in Iso
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Petita industria quimica i vinculada al mon d'esport, requereix: professional amb experiencia en l'entorn de Qualitat, contracte inicial de 15h/setmana (matins 3 dies/setmana), ampliable en funció de la carga de feina. Es requereix persona amb grau de discapacitat superior al 33%.Determinar procediments de qualitat en la producció, aplicació ISO9000, gestió de documents de qualitat per administracions..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company esportlleure in Para
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Activitats de gimnàstica i pilates per a Gent gran al municipi Sant Joan DespíActivitats de gimnàstica i pilates per a Gent gran al municipi Sant Joan Despí.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company IOGA ONE by DiR LLEIDA in Lleida
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Professor/a per Centre professional de IOGA a la ciutat de LleidaProfessor/a - instructor - eduacador per a Centre de Ioga a la ciutat de Lleida.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company EUROFIRMS in Anglès
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Per a les comarques de l'Empordà, Gironès i Pla de l'Estany, es necessiten incorporar Formadors (H/D) per a impartir de manera reuglar presencialment (segons normativa COVID) accions formatives destinades a aportar coneixements i millorar la competitivitat professional en el marc de desenvolupament d'un programa de treball i formació destinat a joves.- Preparació de materials i documentació de seguiment. - Dinamització de les sessions. - Seguiment i avaluació de l'alumnat. - Interlocució amb els agents implicats en el desenvolupament de l'acció i amb la resta del quadre docent. - Participar en les activitats formatives previstes en l'itinerari. S'ofereix: - Treball temporal. - Salari: 17€ bruts/hora - 21€ bruts/hora.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company EUROFIRMS in Girona
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Empresa del sector del metall situada a la província de Girona, cerca Quadrista (H/D) per a realitzar el mutntatge i instal·lació de quadres elèctrics, lectura d'esqueemes, entre d'altres tasques pròpies del lloc de treball. Imprescindible disposar d'un grau superior o mitjà relacionat en l'àmbit de l'electricitat, i experiència demostrable en llocs de treball similars. Jornada completa de 40 hores setmanals amb els descansos establerts per la llei.Muntatge i instal·lació de quadres elèctrics, lectura d'esquemes, entre d'altres tasques pròpies del lloc de treball..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company OFICINA DE TREBALL DEL SOC in Para
  11.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Identificar, realitzar avaluacions de riscos en generalIdentificar, realitzar avaluacions de riscos en general.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company AUTOESCUELA NICOLAS S.L. in Para
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  El puesto es de profesor de prácticas para el permiso B a jornada completa, ambiente relajado y familiar..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company EMPRESA SECTOR PACKAGING in Sabadell
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  EMPRESA DE REFERÈNCIA PEL SECTOR DE L'ALIMENTACIÓ, UBICADA A SABADELL, EN PREPARACIÓ PER LA SEVA EXPANSIÓ, REQUEREIX UN TÈCNIC SUPERIOR DE QUALITAT PEL LLOC DE REGULATORY AFFAIRS I ASSEGURAMENT DE LA QUALITATS'ENCARREGARÀ DE: DOCUMENTACIÓ DE CLIENTS (TDS, AUDITORIES I NORMATIVES) ELABORACIÓ DE NORMES I PROCESSOS SEGONS ISO 22000, 9001 I 15378 COL.LABORARÀ EN: EL CONTROL DE PROCESSOS LA INSPECCIÓ FINAL DEL PRODUCTE ANÀLISI I REALITZACIÓ D'ASSAIGS METROLÒGICS ,IR I MECÀNICS ANÀLISI DE NO CONFORMITATS DE CLIENTS, AACC I SEGUIMENT..Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company LEXIA CONSULTORES in Figueres
  01.06.2021 Updated on: 03.06.2021

  Concesionario oficial de vehículo industrial en FIGUERES busca un/a RECAMBISTA. Buscamos: Formación media o superior en automoción. Con experiencia demostrable en puesto similar, preferible sector vehículo industrial. Persona acostumbrada a trabajar en equipo. Imprescindible : Grado medio/ Grado Superior en automoción. Carnet y vehículo propio. Se ofrece: Jornada completa, estabilidad laboral y incorporación inmediata a importante grupo.Ubicación de recambios en el almacén. Gestión de documentación, entrada albaranes, imputación de material en O.R, creación de albaranes de venta, facturas de cobro al contado, etc… Control y orden del almacén. Entregas y recogidas de recambios/ paquetería. Control recambios entregados a los mecánicos. Venta directa de recambios ventanilla a clientes. Atenci...

 • Company Business Service Engineering SL in Para
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Servei de Prevenció de Riscos Laborals precisa un/a tècnic/a superior en prevencióAvaluacions de riscos laborals en seguretat, higiene i ergonomia Plans d’emergències i autoprotecció Formació en prevenció Gestió de cartera de clients Plans de seguretat i salut per a la construcció Projectes d’adequació a RD 1215/97.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company SOP SELECCIO, S.L. in Bueña
  01.06.2021 Updated on: 03.06.2021

  Multinacional de alquiler de vehículos Industriales precisa: PLANCHISTA FUNCIONES; - Reparación de chapa en vehículos industriales ligeros y pesados. - Reparación de golpes. - Pintura industrial del vehículo. - Montaje y desmontaje. - Mantenimientos y reparaciones mecánicas. RESPONSABILIDADES; - Realizar las reparaciones según los estándares de calidad de la compañía. - Asegurar la correcta reparación y revisión del estado del vehículo. - Organizar y gestionar el puesto de trabajo y sus herramientas. PERFIL REQUERIDO; - Motivación e iniciativa en el trabajo - Ganas de formar parte de un equipo ya consolidado - Buena Presencia Formación Inicial; - CFGM Carrocería - Estar en posesión del carnet B - Conocimientos en mecánica de vehículos industriales EXPERIENCIA; - Más de 3 años en reparacion...

 • Company maxilart s.l. in Para
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  ODONTOLOGO/ A PARA FORMACION EN CLINICA , NO SE REQUIERE EXPERIENCIAodontologo/ a generalista.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company Fundación Esclerosis Múltiple in Les
  01.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Tècnic/a de suport de contractació pública a l’Àrea d’Assessoria Jurídica amb certificat de discapacitat del 33% o superior. - Donar suport a l’elaboració, tramitació i execució de la documentació relativa a la contractació (Plecs de Clàusules Particulars i documents d’inici i tramitació, com actes de les Meses de Contractació, resolucions d’exclusió, resolucions d’adjudicació, etc.). - Participar en la planificació i l’elaboració dels calendaris de les contractacions i seguiment de la contractació (finalitzacions de contractes, terminis de preavís de pròrrogues, etc.). - Fer un seguiment de les garanties constituïdes pels proveïdors, així com la devolució, reajustament i reposició d’aquestes. - Suport en les tasques i procediments associats al registre i l’arxiu de documentació i a la ges...

 • Company FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN in Para
  27.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Impartición del certificado.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

 • Company FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN in Para
  27.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Impartición del certificado de profesionalidad.Para acceder al detalle de la oferta haga ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters